Omschrijving

De basiscursus bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:
blanco template maken - instellingen van het programma - uitleg en gebruik toolbar - plattegrond (op schaal) maken - 3D model maken - ramen en deuren maken - componenten en groepen maken en bewerken

Leerdoel

Aan het eind van de 1e cursusdag kun je een 3D model maken. Voor de 2e cursusdag krijg je een huiswerkopdracht mee om mee te oefenen.

Werkvormen

Aan het eind van de 2e cursusdag kun je al een nette 3D-visualisatie maken.

Toelating

geen ervaring te hebben met SketchUp, wel is het handig als je een klein beetje overweg kunt met een computer.