Omschrijving

De belangrijkste onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden zijn:

■rekenen, renteberekeningen;
■kredietkosten, kengetallen;
■vreemd geld, goederenhandel;
■afschrijving, kostprijsberekeningen;
■indexcijfers, grafieken;

Leerdoel

Deze opleiding bereidt u voor op het landelijk examen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Met dit erkende diploma legt u een stevig fundament voor een succesvolle financiële carrière.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen met een (financieel-)administratieve functie, iedereen die nog niet werkzaam is in deze branche en degene die overweegt in de toekomst de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden te gaan volgen.