Omschrijving

- De grondbeginselen en gebruikersinterface van SOLIDWORKS
- Schetsen en modelleren
- Configureren van onderdelen
- Het creëren van 2D-werktekeningen
- Het maken van eenvoudige samenstellingen
- Het maken van “exploded views”

Leerdoel

Sneller, goedkoper en duurzamer ontwerpen. Makkelijker van ontwerp naar prototype naar productie.