Het Expertisecentrum Meubel staat de meubel- en interieurbouwbranche bij in leren, werken en groeien.

In het ECM-visiedocument worden onze ambities geformuleerd, met daaraan gekoppeld de doelstellingen en resultaten die gedurende de komende periode dienen te worden behaald.
> lees verder