Het Expertisecentrum Meubel staat de meubel- en interieurbouwbranche bij in leren, werken en groeien. Aandachtsgebieden zijn hierbij:

  • scholing
  • werkgelegenheid en mobiliteit
  • loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid
  • leermiddelen voor vakopleidingenen examinering vmbo en mbo
  • subsidies voor scholing en opleidingen
  • instroombevordering mbo en
  • onderzoek

In het ECM-visiedocument worden onze ambities geformuleerd, met daaraan gekoppeld de doelstellingen en resultaten die gedurende de komende periode dienen te worden behaald. Klik op de afbeelding om het document te openen of te downloaden.