Een zeer geslaagd evenement om op terug te kijken! “Samen anders werven”, op 19 september 2019 gezamenlijk georganiseerd door Expertisecentrum Meubel (ECM) en CBM, nam de deelnemers uit het bedrijfsleven en het onderwijs mee in de belangrijkste ontwikkelingen voor hedendaagse werving van personeel. Een uitgebreider verslag en foto’s vindt u op: https://www.cbm.nl/nieuws/personeel-vinden-binden-en-boeien.

Meer informatie? Neem contact op met Gaby Ockeloen van Expertisecentrum Meubel: g.ockeloen@ecmeubel.nl.