Voor de meest recente Arbeidsmarktmonitor heeft er in september en oktober 2014 een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden om de belangrijkste resultaten van de voorgaande Arbeidsmarktonderzoeken te actualiseren. In totaal hebben 221 bedrijven (33%) aan dit onderzoek meegewerkt. Op basis van de verdeling van de deelnemers naar sectoren en omvang van de bedrijven is het onderzoek  voldoende representatief.

> Download hier het volledige rapport

Naast de gebruikelijke arbeidsmarktinformatie is in het onderzoek ook extra aandacht besteed aan aspecten die te maken hebben met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid alsmede aan de bereid tot medewerking aan specifieke activiteiten in het kader van het sectorplan 2014-2016 voor de Meubelindustrie en Interieurbouw.  Naast deze onderzoeken heeft de SSWM al een jaren lopende samenwerking met het UWV, waarbij het UWV jaarlijks gegevens over het aantal bedrijven en medewerkers in de meubelindustrie en interieurbouw beschikbaar stelt. Dit is de meest actuele en betrouwbaarste  informatie over de bedrijven en medewerkers in de bedrijfstak. Ook verstrekt het UWV informatie over de uitvoering van de sociale verzekeringswetten zoals WW, WIA , WAO etc.