De arbeidsmarkmonitor 2017 biedt een betrouwbaar beeld van arbeidsmarktgegevens zoals omvang van de branche, het aantal vacatures, groei en krimp. De monitor is een spiegel van de stand van zaken in de meubelindustrie en interieurbouw. Nieuw in editie 2017 zijn de deelname aan beroepsopleidingen voor de branche en monitoring van de duurzame inzetbaarheid.

Download hier het volledige rapport.


Tekort aan werkvoorbereiders
Een actueel aandachtspunt dat uit het onderzoek komt is de grote en moeilijk in te vullen vraag naar werkvoorbereiders. Deze vraag is vele malen groter dan het aantal gediplomeerden voor dit beroep. ECM heeft hier vervolgonderzoek naar gedaan en op basis daarvan vastgesteld dat branche en scholen de krachten moeten bundelen om het tekort te kunnen verkleinen.

Toekomstige monitor
In de volgende arbeidsmarktmonitor (2019) wordt ook de uitstroom van gediplomeerden naar functies in of buiten de branche en naar vervolgopleidingen zichtbaar. Zo wordt gemeten of de inzet van de branche op dit vlak effectief is. Ook de externe inhuur van bijvoorbeeld flexwerkers en zzp’ers zal worden gemeten.

Feiten en cijfers:

  • Het aantal bedrijven is flink gegroeid van 1.444 in 2015 naar 1.668 in 2017.
  • De groei geldt ook voor het aantal werknemers: van 12.243 in 2015 naar 14.214 in 2017.
  • Het aantal  zzp’ers is toegenomen van 3.385 in 2009 naar 6.650 in 2017. 58% van de bedrijven zegt gebruik te maken van de inhuur van  zzp’ers.
  • Daarnaast maakt 34,4% van de bedrijven gebruik van uitzendkrachten. Dit is 8,7% van het personeelsbestand.
  • Maar liefst 22,5% van de bedrijven heeft vacatures. De grootste stijging in vacatures komt voor rekening van de werkvoorbereider (van 22% naar 55%).
  • De interieurbouw vormt de grootste categorie in de branche (49%). Het meeste werk wordt gedaan voor particulieren (64%).
  • Het aantal leerlingen (bol en bbl) is gestegen van 3.600 in 2015 naar 3.925 in 2016.
  • Het aantal bbl’ers is weer stijgend: van 684 in 2015 naar 762 in 2016.
  • Samenwerkingsverbanden (bbl) groeiden van 404 leerlingen in 2015 naar 533 leerlingen in 2016.
  • In algemene zin kan worden vastgesteld dat de branche bekend is met het begrip “duurzame inzetbaarheid” en dat een groeiend aantal bedrijven hiermee actief aan de gang is.

Download hier het volledige rapport.