In november 2012 heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden om de belangrijkste resultaten van de voorgaande arbeidsmarktonderzoeken te actualiseren.

Naast de gebruikelijke arbeidsmarktinformatie is in het onderzoek ook extra aandacht besteed aan aspecten die te maken hebben met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Voor de aandachtspunten is gebruik gemaakt van het SSWM rapport “Inventarisatie en analyse van beleid, maatregelen en activiteiten op sectorniveau ter bevordering van vitaliteit, arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de meubelindustrie en interieurbouw” d.d. mei 2012.

In het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is in 2012 en 2013 onderzoek gedaan d.m.v. circa 200 interviews door de adviseurs van de SSWM. In 2013 heeft onder de bedrijven, die hebben aangegeven dat zij gebruik maken van de diensten van zzp-ers, nog een aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Al deze gegevens zijn opgenomen in het rapport "Arbeidsmarktmonitor 2012"

> Download hier het volledige rapport