Uit recent onderzoek van ECM blijkt dat iets meer dan de helft van de bedrijven uit de branche aangeeft dat er een tekort is aan werkvoorbereiders in de markt. Veelal zoekt de branche zelf naar oplossingen. Maar in het algemeen verwacht men dat dit tekort alleen maar zal toenemen.

Aan een werkvoorbereider worden steeds hogere eisen gesteld, onder meer als gevolg van de ontwikkeling dat het productieproces door automatisering steeds meer aan de voorkant plaatsvindt. Er vindt een verschuiving plaats van mbo- naar hbo-niveau en daarmee een groeiende behoefte aan hbo-ers met een opleiding bedrijfskunde/engineering. ECM wil op basis van de uitkomsten van het rapport een bijdrage leveren aan het terugdringen van het (veronderstelde) tekort aan werkvoorbereiders. Uit het onderzoek komen enkele opmerkelijke uitkomsten naar voren:

  • 53% geeft aan dat er een tekort aan werkvoorbereiders in de markt is, 78% dat dit tekort verder zal toenemen. Op het moment van het onderzoek zijn er binnen de branche zo’n 164 vacatures voor werkvoorbereider.
  • In het algemeen geldt: hoe groter het bedrijf, hoe hoger het gewenste opleidingsniveau van een werkvoorbereider (mbo 4+ en hbo).
  • Een meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat een medewerker die binnen het bedrijf wordt opgeleid tot werkvoorbereider ervaring heeft in de productie.
  • Door driekwart van de respondenten wordt het als zinvol ervaren dat er een opleiding/cursus beschikbaar komt die het interne opleidingstraject tot werkvoorbereider ondersteunt. De gewenste vorm hiervoor: een combinatie van online onderwijsmateriaal, ondersteuning van een docent en regelmatige samenkomsten met vakgenoten.

Hoe nu verder?
Expertisecentrum Meubel is bezig om voor de ontwikkeling van een cursustraject werkvoorbereider een plan van aanpak te schrijven. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Via het contactformulier  kunt u zich aanmelden om actuele ontwikkelingen per mail toegestuurd te krijgen.

Download hier de resultaten van het behoeftenonderzoek