In verband met pensionering in 2020 van de huidige directeur heeft ECM, gevestigd in Woerden, een vacature voor een directeur (1 fte).

Over ECM

Expertisecentrum Meubel is opgericht in 2015 als hét centrum in Nederland voor leren, werken en groeien in de meubel- en interieurbouwbranche. Aandachtsgebieden zijn scholing, werkgelegenheid, mobiliteit, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, Vakopleidingen: leermiddelen en examinering vmbo en mbo, subsidies voor scholing en opleidingen, instroombevordering en onderzoek.

ECM zet sterk in op  onderzoek naar de ontwikkelingen in de bedrijfstak en arbeidsmarkt om daarmee een beeld te kunnen vormen van de toekomst van het vakmanschap. Goede vakmensen zijn de basis voor de branche en zij worden meer en meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. ECM helpt mensen beter te worden in hun vak en regie te nemen op hun loopbaan. Dat geldt voor de huidige medewerkers, maar ook voor nieuwe jonge medewerkers. ECM houdt zich ook bezig met de promotie van het vak en het interesseren van jonge mensen voor het werk in onze mooie branche.

Het speelveld van de organisatie bestaat in de eerste plaats uit de bestuursorganisaties CBM, FNV en CNV vakmensen, alsmede  de bedrijven en hun medewerkers. Verdere stakeholders zijn: mbo-scholen, vmbo-scholen, collega O&O fondsen en nationale en gemeentelijke overheden.

ECM heeft 13 medewerkers. Zij ontwikkelen leermiddelen en examens, en staan werkgevers en werknemers bij op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, professionalisering en loopbaanvragen. De medewerkers van ECM zijn professionals op hun vakgebied en stellen de klant centraal. ECM is een project gestuurde organisatie.

ECM werkt namens en voor de branche die bestaat uit circa 1.800 bedrijven met 15.000 medewerkers. De bedrijfstak maakt een brede range van hoogwaardige producten. Daarbij moet men denken aan: Woon- en kantoormeubelen en interieurs voor o.a. jachten, winkels, hotels en particulieren. Het bestuur van ECM wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Centrale Bond van meubelfabrikanten (CBM), FNV en CNV Vakmensen.

Belangrijke ontwikkelingen

ECM is een organisatie in verandering. Er komen grote veranderingen af op deze kleine, maar ambitieuze branche. Dat heeft grote gevolgen voor de vraag en het aanbod en de kennis van het personeel. Sociale partners zijn van mening dat sterk moet worden ingezet op het versterken van de collectiviteit zodat de  waardevolle dienstverlening op het gebied van belangenvertegenwoordiging, personeelsvoorziening, kwaliteit van opleidingen en professionalisering ook in de toekomst mogelijk blijft tegen een achtergrond van toenemende individualisering. In dat kader wordt voortdurend gezocht naar een optimalisering van de dienstverlening aan de werkgevers en werknemers in de branche. Hoog in het vaandel staan het nieuwe vakmanschap, het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid, het innoveren op proces en techniek en het versterken van de samenhang en identiteit van de branche.

In deze ontwikkeling wordt door sociale partners ingezet op een bundeling van krachten door de samenwerking met de werkgeversorganisatie CBM te intensiveren. Dit proces is momenteel gaande. De nieuwe directeur zal in belangrijke mate bijdragen aan de realisatie van dit streven.

Bent u de nieuwe directeur van ECM?

De nieuwe directeur waar wij aan denken is een directeur die politiek sensitief is en gevoel heeft voor het bij elkaar brengen van de belangen van sociale partners.

Hij/zij is een strateeg, een verbinder, een aanjager. Denkt strategisch, op hoofdlijnen en kan delegeren. Is in staat een kijk te ontwikkelen op de lange termijn in het belang van de totale branche. Is tegelijkertijd een meewerkend voorman die directe lijnen onderhoudt met de bedrijven. Is bekend met het MKB. Is helder en transparant in de leidinggevend rol en hakt vlot knopen door. Zoekt naar draagvlak en weet draagvlak te creëren. Heeft een scherp oog voor de  formele kanten van het besturen. Heeft gevoel voor en is in staat om projectmatig te werken. Heeft ervaring in het leidinggeven aan een kleinere organisatie. Is pragmatisch, duidelijk en stevig, heeft overwicht. Kan effectief omgaan met groepen met tegenstrijdige belangen. Kan een open, zakelijke sfeer creëren. Heeft affiniteit met de techniek.

Profiel

De directeur die wij zoeken beschikt over de volgende achtergrond:

 • Hbo- of academisch niveau
 • Ervaring op directieniveau
 • Ervaring op het gebied van financieel management en externe subsidietrajecten (als ESF)
 • Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Ervaring met het werken in een paritaire omgeving

Gevraagde competenties daarbij zijn:

 • Ondernemend en verbindend leidinggeven
 • Richting geven en structureren
 • Het vermogen netwerken te ontwikkelen en onderhouden
 • Zichtbaarheid in de organisatie en in de bedrijven binnen de branche

Arbeidsvoorwaarden

Omvang van de functie is 1 fte. In eerste instantie zal een verbintenis van een jaar worden aangegaan. De functie kent een marktconforme salariëring.  ECM kent verder goede arbeidsvoorwaarden. Een leaseauto wordt ter beschikking gesteld.

Uw CV vergezeld van een motivatiebrief kunt u voor 12 oktober toezenden aan: ECM, t.a.v. de heer W. Kalis, w.kalis@ecmeubel.nl

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de heer K. Zwetsloot, voorzitter bestuur namens de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, tel. 06-48117888, of de heer F. Boonstra, secretaris bestuur namens FNV, tel. 06-53942514.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Procedure*:

 • Bekendmaking vacature: 28 september – 11 oktober
 • Schriftelijke voorselectie: vóór 17 oktober
 • 1e  Selectiegesprekken: vóór 1 november
 • 2e Ronde selectiegesprekken: vóór 15 november
 • Het assessment: 20 november
 • Inwinnen referenties: tot 27 november
 • Benoeming/contractering:  tot 4 december
 • Start: 1 februari/1 maart of zoveel eerder als mogelijk

* Data kunnen tijdens de procedure door onvoorziene omstandigheden afwijken.