Terug naar het overzicht

Kosten en vergoedingen

Evc-assesment

Het Evc-assessment kost € 1.500,- Bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel krijgen hiervan 80% gesubsidieerd. De intake, alle begeleiding door het ECM, gebruik en begeleiding van ECM-ePortfolio en ECM-competentiemeter zijn gratis.

Ontslagen werknemers kunnen t/m 3 maanden na ontslagdatum deelnemen aan een EVC-traject. De kosten worden hierbij voor 100% vergoed.

Aanvullende scholing

De kosten voor het volgen van eventuele aanvullende scholing zijn voor rekening van het bedrijf. Volgt de werknemer aansluitend aan de procedure scholing voor BBL3 of BBL4? Dan zijn de volgende subsidieregeling van toepassing als de werknemer zij diploma behaald:

BBL 3: regeling prestatiebonus BBL 3
BBL 4: diplomavergoeding BBL 4

Vergoedingen voor niet door het ECM afgenomen EVC-trajecten.

Ook voor EVC-trajecten die niet door het ECM worden afgenomen (“niet-meubel-EVC’s”) kunt u een vergoeding in de kosten krijgen. Vergoed wordt 80% van het factuurbedrag van de uitvoerder, met een maximum van € 1.200,-. Voorwaarde is dat het instituut dat het EVC-traject afneemt een Erkend EVC-aanbieder is en dat er sprake is van toetsing van een Crebo-gerelateerde standaard.
 

>>download subsidieformulieren