Met aandacht voor loopbaanbeleid kunt u de ontwikkeling van uw medewerkers actief stimuleren. Hoewel veel werknemers ook zelf de verantwoordelijkheid voor hun loopbaan nemen, wordt ook van de werkgever een actieve bijdrage verwacht in de ondersteuning van hun ontwikkeling.

Het Expertisecentrum Meubel kan bedrijven ondersteunen met praktische loopbaanadviezen voor medewerkers. Naast advies heeft het ECM ook een aantal loopbaaninstrumenten tot de beschikking zoals de competentiemeter en EVC-trajecten. U lees daar op deze pagina’s meer over.

Om de loopbaanontwikkeling van medewerkers te kunnen ondersteunen is het houden van functioneringsgesprekken een uitstekend middel. Het ECM heeft een, inmiddels in meerdere bedrijven beproefde, methode voor het invoeren van functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken. Meerwaarde hierbij is dat het hele bedrijf onder begeleiding van een adviseur van het ECM wordt betrokken bij de invoering.