Cursus of een training gevolgd? Dan kun je gebruik maken van de ECM-scholingssubsidie. Vanaf 1 september 2020 t/m 31 juli 2021 is de subsidie extra ruim en noemen we daarom ScholingssubsidiePlus! De ScholingsubsidiePlus regeling kan gebruikt worden voor alle cursussen en trainingen die gericht zijn op de (toekomstige) functie van de medewerker, met enkele uitzonderingen die onder aan deze pagina genoemd worden.

De subsidiebedragen voor scholingssubsidie zijn als volgt:

Voor cursussen en trainingen die VOOR 1 september 2020 zijn afgerond wordt per werknemer vergoed:

  • 50% van de cursuskosten met een maximum van € 850 per werknemer.
  • waarbij de maximale vergoeding per werknemer per jaar € 850 is.

Voor cursussen en trainingen die NA 1 september 2020 zijn afgerond wordt per werknemer vergoed:

  • 100% van de cursuskosten met een maximum van € 1000 per werknemer.
  • waarbij de maximale vergoeding per werknemer per jaar € 1000 is.Wat niet gesubsidieerd wordt als scholingssubsidie:

  • bbl 2, 3 en 4 opleidingen: de werkgever kan voor deze opleidingen de Subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) toepassen;
  • Cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV), BHV-herhalingscursussen, EHBO-cursussen;
  • Modules/deelkwalificaties uit de bbl-opleiding niveau 2, 3 en 4 en modules van Hbo-opleidingen.

> Download hier het scholingsubsidieformulier