Cursussen of trainingen gevolgd? Dan kunt u de kosten declareren met de ECM-scholingssubsidie. In 2021 is de subsidieregeling extra verruimd, vergoed wordt nu 100% van de cursuskosten met een maximum van € 1000 per werknemer per jaar.

De Scholingsubsidieregeling kan gebruikt worden voor alle cursussen en trainingen die gericht zijn op de (toekomstige) functie van de medewerker.  Hieronder vallen ook alle ECM-Academy trainingen, de hbo-Associate degree en overige hbo-opleidingen. Over scholing die niet gesubsidieerd wordt en overige uitzonderingen leest u bij "voorwaarden" .

Scholingssubsidie aanvragen voor 2021
Vanaf 2021 kunnen de ECM-subsidies voortaan alleen online aangevraagd worden. Het nieuwe subsidie portal is naar verwachting half mei 2021 in gebruik.Wij houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte over wanneer u subsidie kunt aanvragen voor 2021.

scholingssubsidie voorwaarden >