Terug naar het overzicht

Scholingssubsidie voorwaarden

Subsidie is aan te vragen door:

 • Werkgever: betaalt premie aan het Sociaal Fonds Meubel voor de werknemer(s) waarvoor subsidie aangevraagd wordt.
 • Werknemer: werkt bij een bedrijf dat is aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel en er wordt voor hem/haar premie afgedragen aan dit fonds.

Voorwaarden voor scholing waarvoor subsidie aangevraagd kan worden:

 • De scholing is gericht op het bedrijf en (toekomstige) functie van de werknemer;
 • De cursus wordt met behulp van externe expertise gegeven. Uitvoering van scholing door aan de aanvrager gelieerde bedrijven wordt niet gesubsidieerd.
 • De cursus/opleiding is geheel doorlopen.
 • Directeuren/eigenaar waarvoor geen afdracht aan het Sociaal Fonds Meubel wordt gedaan komen niet in aanmerking voor subsidie
 • ECM kan subsidiedeclaraties toetsen met een accountantsonderzoek.

Opleidingen, cursussen en trainingen waarvoor geen subsidie aangevraagd kan worden:

 • Bedrijfshulpverlener (BHV) en BHV-herhalingscursussen, EHBO-cursussen;
 • Rijbewijs B
 • Cursussen en trainingen die korter dan 1 dagdeel (3 uur) zijn
 • E-learnings korter dan 1 uur
 • Individuele coaching
 • Cursussen en opleidingen voor arbeidsongeschikte medewerkers via een Tweede spoor traject
 • Bbl opleidingen en modules uit bbl-opleidingen
 • Modules/deelkwalificaties uit de bbl 2, 3 en 4-opleidingen en modules van hbo-opleidingen.
 • Consultancy
 • Webinars
 • Assessments
 • Netwerkbijeenkomsten

Aanvragen en afhandeling van de subsidie

 • Aanvragen van subsidie voor 2021 doet u via het nieuwe subsidieportal van ECM: portal.mijnecm.nl.
 • Stuur aanvragen voor 2021 vóór 1 maart 2022 naar ECM.
 • upload de volgende bijlagen in het portal:
  • kopie van het certificaat/diploma/presentieformulier; Wordt er geen diploma of certificaat uitgereikt? Dan kunt u per werknemer deze verzamelstaat bij de subsidieaanvraag in het subsidieportal uploaden.
  • kopie van de factuur/betalingsbewijs;
  • kopie loonstrook van betreffende periode (voor check dienstverband, loongegevens mogen niet-zichtbaar gemaakt worden).
  • Bij e-learning/schriftelijke cursus documentatie studiebelasting. NIET nodig bij online modules Learnbeat.
 • Klopt alles? U krijgt via het portal een bevestiging van uw aanvraag. 
 • Binnen 10 weken ontvangt u een specificatie van de toegekende subsidie. Daarna wordt het bedrag op uw rekening gestort.
 • Is uw declaratie compleet? U kunt uw aanvraag pas indienen als alle velden ingevuld zijn en de benodigde bijlagen geupload zijn.

De subsidiebedragen:

 • 100% van de cursuskosten met een maximum van € 1.000 per werknemer.
 • Totale vergoeding per werknemer per jaar is maximaal  € 1.000.

Voor cursussen/trainingen die langer dan 1 jaar duren wordt eenmaal na afronding subsidie uitgekeerd. Uitzondering hierbij is de scholingssubsidie voor een hbo-opleiding. Hiervoor kunt u elk schooljaar € 1000 subsidie aanvragen.