Terug naar het overzicht

Slimmer (samen) werken

Hoe werkorganisatie anders, beter en slimmer kan

Hoe organiseer je het werk blijvend slimmer?


Na het succesvolle pilotproject dat vorig jaar afgerond werd krijgt Slimmer (samen)werken een vervolg. In het eerste halfjaar van 2019 start de training opnieuw.

In de training Slimmer (samen) werken gaan leidinggevenden en medewerkers samen aan de slag om het werk blijvend slimmer en beter te organiseren. In het traject staat de mens centraal met als doel de duurzame inzetbaarheid van de medewerker en een beter proces als gevolg. De training kan de gehele organisatie veel opleveren, omdat belangrijke thema’s aan de orde komen als:

 • Verhogen van het niveau van leiderschap;
 • Betere onderlinge samenwerking;
 • Meer verantwoordelijkheid naar de werkvloer;
 • Werken aan open en heldere communicatie;
 • Betere mobiliteit van medewerkers;
 • Aansluiten bij de markt-dynamiek.

Resultaten hiervan zijn o.a.:

 • Wachttijden worden uit de processen gehaald;
 • De hoeveelheid onderhand werk en/of voorraad wordt gereduceerd.

Expertisecentrum Meubel ontwikkelde de training samen met Censor | voor de verandering.

Deelnemers aan de ECM-training Slimmer (samen)werken in 2018 op werkbezoek bij het Lab van Textielmuseum in Tilburg


Meer dan een training

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met Slimmer (samen) werken is de motivatie van directie en management om anders, beter en slimmer samen te willen werken. Doordat de mensen in het bedrijf er bij betrokken worden, centraal staan, is er sprake van een echte organisatie ontwikkeling, gedragen door het hele bedijf. Hierbij moet ook iedereen de tijd krijgen om de veranderingen die dit met zich meebrengt eigen te maken om het ook op de langere termijn binnen het bedrijf te kunnen borgen.

Start met bedrijfsscan

Het traject is altijd op maat gemaakt en begint daarom met een bedrijfsscan als nulmeting. Dit om te bepalen in welke mate activiteiten al uitgevoerd zijn op het gebied van bijvoorbeeld logistiek en planning, commercie, kwaliteit en veiligheid, ontwikkeling, management, personeelsbeleid en communicatie. Op basis hiervan kijken we hoe we in de training accenten moeten leggen om tot het beste resultaat voor goed inzetbare medewerkers te komen.

Medewerkers worden bevraagd op een aantal thema’s, zowel op het gebied van soft- als hard- skills. Denk bij soft-skills aan aspecten als communicatie, leiderschap, leren van elkaar, functioneel  gedrag, normen en waarden.

Slimmer (samen) werken in het kort:

 • Aanpak is altijd op maat gemaakt
 • Voorafgaande nulmeting
 • Trainingsdoelen vastgelegd en meetbaar
 • Intensieve begeleiding
 • Basis voor duurzaam verbeteren
 • Draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Uitgangspunt in het traject Slimmer (samen) werken is om samen te kijken hoe het anders en slimmer kan. Wat kan u ertoe bewegen aan de slag te gaan met Slimmer (samen) werken?.

De investering

De investering voor acht dagdelen inclusief de bedrijfsscan is € 8.100,-. excl. btw. Er wordt 80% subsidie door ECM verstrekt voor bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel. Reiskosten van de trainers komen voor rekening van het bedrijf.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is bij voorkeur 8-12 deelnemers.

Meer informatie/aanmelden

Wilt u vrijblijvend bespreken of dit traject bij uw bedrijf past? Neem dan contact op met Joost Verbeek, tel. 0622510907 of j.verbeek@ecmeubel.nlNaar het aanmeldingsformulier:
3. aanmeldingsformulier ECM-Academy incompanytrainingenPRAKTISCHE GEGEVENS

(zie ook de voorwaarden op het aanmeldingsformulier)

Duur:

ca. 8 dagdelen

Locatie:

incompany

Data:

in onderling overleg

Kosten:

€ 8.100,-. Uw investering inclusief 80% subsidie is dan € 1620,- excl. btw.

Subsidie

De cursuskosten worden voor 80% gesubsidieerd in 2019. De eventuele loon- en reiskosten zijn voor rekening van het bedrijf.

Uitvoerder:

De training wordt gegeven door Censor | voor de verandering (www.censor.nl)