Voor enkele subsidieregelingen kan je als leerling/werknemer ook zelf subsidie aanvragen.
Dit geldt voor:

  • De “vergoeding leermiddelen”, een vergoeding voor de lesboeken of digitale leermiddelen als je een bbl-opleiding niveau 2, 3 of 4 volgt;
  • de "scholingssubsidieregeling 2021":  werknemers kunnen ook zelf subsidie aanvragen als ze een cursus of training gevolgd en betaald hebben. De vergoeding hiervoor is in 2021 100%,