In deze arbeidsmarkt liggen de banen niet voor het oprapen. Toch lukt het mensen dagelijks om een nieuwe baan te vinden. Tijdens de  “Van werk naar werk-trajecten” die het ECM in samenwerking met Matchcare aanbiedt worden kandidaten begeleid in alle aspecten van het vinden van een nieuwe baan. Centraal daarbij staan de talenten en motivatie van de deelnemer.

Van werk naar werk

Deelnemer komt in aanmerking voor een traject van 4 maanden. De kandidaat wordt gedurende deze periode ondersteund door een eigen coach. Samen met Matchcare worden de beste kansen op werk gecreëerd.

Inhoud en doelstelling

Tijdens het begeleidingstraject komen aan bod:

  • talenten en drijfveren
  • mogelijkheden op de arbeidsmarkt
  • presenteren
  • e-portfolio
  • netwerken
  • solliciteren

Doelstelling is de kandidaat op weg te helpen bij het vinden van ander werk zonder de beginnersfouten te maken.

Werkwijze

Intake: Tijdens de intake worden de verwachtingen afgestemd en een individueel plan van aanpak opgesteld. Matchcare volgt daarbij de stappen ‘bewustwording, oriëntatie, realisatie’

▶ Bewustwordingsfase: In de bewustwordingsfase worden de talenten en kwaliteiten van de medewerker ten opzichte van de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Er is aandacht voor verandering en voor het omgaan met het verlies van de baan.

▶ Oriëntatiefase: De oriëntatiefase wordt gebruikt om de kansen te herkennen en vacatures te vinden op de arbeidsmarkt. Aangezien werkgevers alleen gemotiveerde medewerkers aannemen, staan de talenten daarbij centraal. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En hoe maak ik mijn motivatie duidelijk aan een werkgever.

▶ Realisatie: Deze fase legt de nadruk op netwerken, solliciteren en het krijgen van een nieuwe baan. Met de huidige arbeidsmarkt ligt de nadruk op het vinden van kansen en voorkomen van fouten. Er is immers geen ruimte om te leren solliciteren tijdens een echt sollicitatiegesprek.

Tijdsduur en kosten

De tijdsduur is vier maanden met wekelijks een bijeenkomst of contactmoment. De locatie voor de contactmomenten wordt in overleg met de coach van Matchcare vastgesteld. De reistijd bedraagt maximaal 1 uur van de woonplaats van de kandidaat of het bedrijf.

De kosten voor het traject worden volledig vergoed (zie de voorwaarden op het aanmeldingsformulier)

> download hier het aanmeldingsformulier

> download hier het informatieleaflet Van werk naar werk